Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy wszystkie faktury sprzedażowe trzeba będzie wystawiać w formie ustrukturyzowanej, czy tylko te dla kontrahentów krajowych?

Odpowiedź

W tym zakresie przepisy znowelizowanej ustawy o VAT nie przewidują żadnych wyjątków, tak więc obowiązkiem wystawiania w formie ustrukturyzowanej będą objęte (planowo od 1 stycznia 2023 r.) wszystkie faktury sprzedażowe - zarówno te dla kontrahentów krajowych, jak i zagranicznych.

 

Uzasadnienie

Znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług regulują możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i faktur elektronicznych.

Faktura ustrukturyzowana to - zgodnie z art. 2 pkt 32a ustawy o VAT - faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie. Przedsiębiorcy (w tym zwolnieni z VAT) mogą już od 1 stycznia 2022 r. wystawiać faktury ustrukturyzowane (dalej: u-faktury) przy użyciu KSeF, przy czym (planowo) do 31 grudnia 2022 r. system ten jest narzędziem fakultatywnym (szerzej na ten temat pisaliśmy w numerze styczniowym).

Wskazać należy, że otrzymywanie u-faktur przy użyciu KSeF wymaga akceptacji odbiorcy takiej faktury. Wyrażanie zgody powinno się odbywać na takich samych zasadach, jakie obowiązują dla faktur elektronicznych. Krajowy System e-Faktur nie obsługuje bowiem procesu akceptacji nabywcy co do sposobu otrzymania faktur ustrukturyzowanych.

W sytuacji gdy odbiorca u-faktury nie wyrazi zgody na jej otrzymanie przy użyciu KSeF, wystawca zachowuje prawo do wystawienia u-faktury w KSeF, przy czym wystawioną w ten sposób fakturę ma obowiązek przekazać odbiorcy w inny uzgodniony z nim sposób (np. w postaci papierowej lub elektronicznej). Taka faktura zachowa walor u-faktury, ponieważ będzie posiadała takie jej cechy, jak numer identyfikacji w systemie KSeF. W praktyce oznacza to, że wystawca u-fakt...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.