Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od 1 lipca 2020 roku weszły w życie zmiany w zakresie bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów. Nowelizacja wprowadzona przepisami ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495) daje możliwość bezgotówkowego rozliczania podatku w deklaracji VAT dla wszystkich podatników VAT czynnych, niezależnie od tego czy import realizowany będzie w procedurze zwykłej czy uproszczonej.

Dotychczas takie rozliczanie dostępne było jedynie dla części podmiotów, które spełniały warunki umożliwiające stosowanie procedur uproszczonych określonych w Unijnym Kodeksie Celnym lub współpracowały w tym zakresie z spełniającymi te kryteria agencjami celnymi, jak również należeli do tzw. upoważnionych przedsiębiorców (AEO).

Warunkiem skorzystania z bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów jest przedstawienie przez podatnika Naczelnikowi UCS, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

  • zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość;
  • potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Powyższe zaświadczenia mogą zostać zastąpione przez oświadczenie podatnika o tej samej treści, które jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Podatnik będzie mógł również dokonać zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych. W takim przypadku powyższy warunek nie będzie miał zastosowania do podmi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.