Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

20 kwietnia 2023

Jak zabezpieczyć prawo do odliczania 100% VAT od wydatków na samochody służbowe?

0 1069

W mojej spółce zatrudniam kilku handlowców, którym udostępniam samochody osobowe. Powinny być wykorzystywane jedynie do celów służbowych – ale nie mogę tego wyegzekwować, dlatego odliczam tylko 50% VAT od wydatków na nie. Co mam zrobić, żeby mieć prawo do odliczenia 100% VAT?

Od wydatków na samochody służbowe można odliczać 100% VAT tylko wtedy, gdy są one wykorzystywane wyłącznie do celów służbowych. Kluczem do zachowania tego prawa – z punktu widzenia praktyki podatkowej – jest wewnętrzne uregulowanie sposobu korzystania z samochodów przez pracowników (np. w umowie z pracownikiem lub regulaminie zakładowym) oraz wprowadzenie środków, dzięki którym firma udowodni, że podjęła czynności przeciwko wykorzystaniu samochodów do celów prywatnych (np. geolokalizatory, kary umowne za użycie samochodu do celów prywatnych).

Uzasadnienie

Zasadą jest, że podatnik ma prawo do odliczenia wyłącznie 50% VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi – np. ich nabycia, umowy leasingu czy szeroko pojętej eksploatacji (paliwo, naprawy, konserwacja). Istnieje jednak wyjątek od tej reguły, który pozwala na odliczenie 100% VAT naliczonego od ww. wydatków, jeżeli samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Pojęcie to definiuje art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym samochód jest uważany za używany wyłącznie do działalności gospodarczej, jeżeli: „sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą”.

Zatem zabezpieczenie prawa do odliczenia 100% VAT naliczonego należy rozpocząć od ustalenia zasad używania pojazdów w firmie. Można to zrobić na dwa sposoby: albo w umowie z osobą, której udostępniliśmy pojazd, albo w ramach regulaminu czy innego dokumentu „wewnątrzzakładowego”. Najważniejsze, by z tych dokumentów wprost wynikało, że korzystanie z pojazdów służbowych do celów prywatnych jest bezwzględnie zakazane. Dodatkowo zakaz ten można wzmocnić karą umowną (w przypadku pracowników zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę) czy wskazaniem o prawie do żądania...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.