Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W związku z wdrożoną w ramach Grupy polityką cen transferowych, podmioty z Grupy ustalają ceny stosowane w transakcjach z kontrahentami powiązanymi w taki sposób, w jaki zostałyby one ustalone pomiędzy podmiotami niezależnymi. Polska spółka prowadząca działalność dystrybucyjną (sprzedaż towarów WDT) powinna uzyskać w danym roku obrotowym (podatkowym) określony poziom marży (rentowności). W związku z koniecznością ustalenia marży faktycznie zrealizowanej przez dostawcę w oparciu o wiarygodne dane, zasadą jest dokonywanie ostatecznej korekty rentowności dopiero po zakończeniu roku podatkowego, którego dotyczy sprzedaż. Jednocześnie, zgodnie z polityką cen transferowych strony dokonują również jednej korekty w ciągu roku obrotowego (podatkowego) na bazie danych dotyczących określonego okresu. Czyli dokonywane są dwie korekty w roku dotyczące marży. Czy w związku z dokonaniem korekt spółka jest zobowiązana do skorygowania rozliczeń w zakresie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, które były nabywane od dostawcy w trakcie roku obrotowego (podatkowego)?

Odpowiedź
Korekta wzajemnych rozliczeń polegająca na...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź