Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nabycie usługi w postaci zakupu polisy ubezpieczeniowej od kontrahenta z Niemiec

Artykuły | 28 listopada 2023 | NR 142
0 557

Jestem czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym do transakcji unijnych. Od kontrahenta z Niemiec nabyłam usługę w postaci zakupu polisy ubezpieczeniowej. Otrzymałam fakturę od niemieckiego sprzedawcy. Faktura została wystawiona 15 czerwca 2023 r., ale za tę polisę zapłaciłam wcześniej, tj. 10 czerwca 2023 r. W jaki sposób mam rozliczyć tę transakcję? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Czy muszę rozliczyć import usług? Proszę o wyjaśnienie, jak mam wykazać tę transakcję w JPK.

Odpowiedź

Nabycie usługi w postaci polisy ubezpieczeniowej od kontrahenta niemieckiego Czytelniczka powinna rozliczyć jako import usług, z tym że usługi ubezpieczeniowe będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego. W związku z tym Czytelniczka rozliczy import usług ze stawką zwolnioną bez prawa do odliczenia podatku naliczonego. 

Uzasadnienie

Według ustawy o podatku od towarów i usług przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Natomiast w rozumieniu przepisów ustawy o VAT podatnikami z tytułu importu są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
  • usługobiorcą jest:
  • w wypadku usług, do których stosuje się art. 28b, podatnik lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania do VAT-UE;
  • w pozostałych przypadkach podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania do VAT-UE.

Oznacza to, że kontrahent niemiecki na potrzeby rozpoznania importu usług przez kontrahenta polskiego nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej ani stałej siedziby na terytorium kraju. Miejscem opodatkowania usługi będzie miejsce, w którym usługobiorca posiada swoją siedzibę działalności gospodarczej, tj. na terytorium kraju. W wypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się gdzie indziej niż jego siedziba, to miejscem opodatkowania takich usług będzie stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej podatnika.

Ważne!
Import usług wystąpi w sytuacji, gdy świadczenie danej usługi będzie opodatkowane na terytorium kraju oraz obowiązanym do rozliczenia podatku należnego będzie podatnik polski.

Zatem jeżeli faktura dokumentuje nabytą usługę (polisa ubezpieczeniowa) od kontrahenta niemieckiego, a miejscem jej opodatkowania jest terytorium kraju, to polski podatnik rozliczy import usług. Będzie na nim ciążył obowiązek rozliczenia po stronie podatku należnego. 
Import usług i jego rozliczenie nie zostało objęte przepisami szczególnymi. Ozn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.