Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Temat tygodnia

29 września 2021

Odliczenie VAT przez nabywcę od faktury zaliczkowej

0 224

Kiedy powinienem rozliczyć VAT od wpłaconej zaliczki, a kiedy od reszty zapłaconej kwoty? Zaliczkę wpłaciłem pod koniec lipca i w tym samym dniu otrzymałem fakturę zaliczkową. Fakturę za całą transakcję otrzymałem na początku sierpnia i z datą sierpniową.

Czytelnik mógł rozliczyć w lipcu fakturę VAT zaliczkową, a w sierpniu pozostałą kwotę transakcji.
Jeżeli, Czytelnik nie odliczył VAT w ww. miesiącach, to może z prawa do odliczenia skorzystać w jednym z trzech następnych okresów rozliczeniowych.

POLECAMY

Uzasadnienie
W  zakresie, w  jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o  kwotę podatku naliczonego.

Kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku wynikających z  faktur otrzymanych przez podatnika z  tytułu:
a)  nabycia towarów i  usług,
b)  dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o  kwotę podatku naliczonego 
w ww. przypadkach powstaje nie wcześniej niż w  rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o  kwotę podatku naliczonego powstaje w  rozliczeniu za okres, w  którym w  odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i  usług powstał obowiązek podatkowy. Przepis ten stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi. 

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w  terminach określonych w  ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z  trzech następnych okresów rozliczeniowych.

Z kolei, stosownie do art 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z  chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Zgodnie z zasadą ogólną, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę  obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w  odniesieniu do  otrzymanej kwoty.

Podkreślić trzeba, że zgodnie z art. 106i ust. 2 ustawy o VAT sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę z tytułu otrzymani...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź