Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY / ZAKUPY , NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

26 lipca 2019

NR 92 (Sierpień 2019)

Prawo do odliczenia VAT od raty leasingowej po rezygnacji ze zwolnienia z VAT

450

Przedsiębiorca, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w kwietniu 2019 roku i świadczy usługi informatyczne dla kontrahentów z UE wystawia fakturę z odwrotnym obciążeniem, jednak sam nie zarejestrował się od razu jako podatnik VAT czynny (jedynie jako podatnik VAT-UE). W maju przedsiębiorca zmienił zdanie i postanowił zrezygnować ze zwolnienia z VAT przysługującego mu do tej pory na podst. art. 113 ust. 1 ustawy - złożył zgłoszenie na druku VAT-R z informacją o rezygnacji ze zwolnienia od 1 czerwca 2019. Pod koniec maja podpisał umowę leasingową na motocykl, z którego chce korzystać w swojej działalności. Otrzymał fakturę na opłatę wstępną dotyczącą leasingu z datą 30 maja 2019. Czy może odliczyć 50% podatku VAT od zakupu w/w motocykla w deklaracji za czerwiec, mimo że w momencie otrzymania faktury nie był czynnym podatnikiem VAT?

Odpowiedź
Czytelnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług, jeżeli nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Czytelnik musi posiadać status czynnego podatnika VAT z chwilą wykazania odliczenia tj. złożenia deklaracji VAT. Odliczenia może dokonać w deklaracji VAT za czerwiec.
    
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 2 pkt 34 ustawy o podatku od towarów i usług przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Pojazd samochodowy zgodnie z art. 2 pkt 33  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Pojazd silnikowy natomiast, to zgodnie z art. 2 pkt 32 w/w ustawy, pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego. Pojazd to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane. Motocykl natomiast to pojazd samochodowy dwukołowy kategorii L3e albo dwukołowy z bocznym wózkiem kategorii L4e, albo trójkołowy kategorii L5e o symetrycznym rozmieszczeniu kół, spełniający kryteria klasyfikacji dla pojazdów odpowiednio dla kategorii L3e albo L4e, albo L5e, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 52, z późn. zm.).

Ustawa prawo o ruchu drogowym traktuje motocykl jako pojazd samochodowy w związku z tym dla celów ustawy o VAT motocykl w firmie stanowi pojazd samochodowy.

Zgodnie z podstawowym prawem podatnika wyrażonym w art. 86 ustawy o VAT,  w zakresie, w jakim nabyte przez podatnika towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje gdy odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku min. wynikającego z faktury otrzymanej przez podatnika. Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się min wydatki dotyczące:

  • używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową,
  • nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Zatem, jeśli Czytelnik wykonuje działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług i leasingowany motocykl wykorzystywany jest w tej działalności, to przysługuje mu prawo do odliczenia 50% podatku VAT naliczonego, który został wykazany w fakturze raty leasingowej oraz od zakupów związanych 
z jego eksploatacją, w tym także od zakupu paliwa..

W myśl art. 86 ust. 10 i ust. 10b...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę