Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

5 marca 2019

NR 87 (Marzec 2019)

Prawo do odliczenia VAT od zakupów wykorzystywanych do świadczenia usług poza terytorium kraju

195

Planuję świadczyć usługi poza Polską - zgodnie z art. 28b oraz 28e (usługi związane z nieruchomościami). Chcę zostać VAT-owcem aby odliczać VAT od zakupów ale mam pytanie - czy skoro usługi opodatkowane za granicą nie wliczają się do limitu VAT w Polsce (200.000 zł) to czy mogę odliczać VAT od wszystkich zakupów czy muszę rozdzielać, które służą do usług opodatkowanych wg art. 28b, a które wg art. 28e?

ODPOWIEDŹ

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów  związanych z czynnościami, które ze względu na miejsce ich świadczenia nie są opodatkowane w Polsce. Można odliczyć takie kwoty podatku naliczonego od zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi poza terytorium kraju, które dawałyby prawo do odliczenia VAT od takich usług, gdyby wykonywane były na terytorium Polski. Zatem Czytelnik musi wyodrębnić i wykazać w deklaracji tylko te zakupy, które dają prawo do odliczenia.

UZASADNIENIE

Świadczenie usług opodatkowanych na terytorium Unii Europejskiej można podzielić zasadniczo na dwie grupy:

 

  • dla których miejscem świadczenia i tym samym opodatkowania jest kraj nabywcy (zgodnie z art. 28b ustawy o VAT),

  • dla których miejsce świadczenia ustala się na zasadach szczególnych (np. kraj usługodawcy przy świadczeniach na rzecz osób niebędących podatnikami czy kraj, w którym znajduje się nieruchomość przy usługach budowlanych).

 

Zasada ogólna wyrażona w art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług określa, iż miejscem opodatkowania w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Natomiast miejscem świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, zgodnie z art.28c ustawy o VAT, jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej.

W art. 28e ustawy o VAT ustawodawca wskazał, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, jest miejsce położenia tych nieruchomości (w praktyce, kraj na terytorium którego te nieruchomości się znajdują).

Jedną z podstawowych zasad podatku VAT jest, że podatnikowi wykonującemu czynności opodatkowane przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w związku z prowadzoną opodatkowaną działalnością gospodarczą.

Przede wszystkim, aby prawidłowo opodatkować daną usługę należy określić miejsce opodatkowania oraz podatnika z tytułu danej transakcji, czyli  kto i w jakim kraju będzie zobowiązany odprowadzić podatek. W przypadku świadczenia usług na rzecz podatników (art.28b), zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej, co do zasady, jest usługobiorca, czyli podatnik w kraju unijnym. W takim przypadku, Czytelnik świadcząc usługę wystawia fakturę, bez stawki i kwoty podatku z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

Świadczenie usług na nieruchomościach podlega opodatkowaniu w miejscu położenia tych nieruchomości. Jeżeli jest wykonywane na rzecz podatników podat...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę