Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

5 marca 2019

NR 87 (Marzec 2019)

Przekroczenie limitu zwolnienia z WNT przez podatnika zwolnionego z VAT

215

Założyłam jednoosobową działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG. Sprzedaję różne towary, drobne rękodzieła (są to m.in. kociołki do gulaszu węgierskiego), które kupuję u kontrahenta węgierskiego. Korzystam ze zwolnienia ze względu na obrót do 200 tys. zł. Sprzedawca węgierski wystawił mi fakturę ze stawką 0% na kwotę 15 tys. euro w dniu 5 stycznia 2019 roku. Czy powinnam taką transakcję rozliczyć w jakieś deklaracji? Wiem tylko, że w Polsce te towary przy sprzedaży będą korzystały ze zwolnienia do limitu. Mam wątpliwość, co do rozliczenia zakupu kociołków do gulaszu od kontrahenta węgierskiego.

ODPOWIEDŹ

Zakup kociołków do gulaszu od kontrahenta węgierskiego u Czytelniczki będzie stanowić wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Powinna Pani zarejestrować się do transakcji wewnątrzwspólnotowych przed przekroczeniem limitu (50 tys. zł) i złożyć formularz VAT-R. Transakcję należy rozliczyć w deklaracji podatkowej VAT-8 oraz informacji podsumowującej VAT-UE do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, w którym dokona Pani WNT. Dalsza sprzedaż powyższych kociołków na terytorium kraju będzie już sprzedażą krajową ze stawką zwolnioną do limitu w wysokości 200 tys. zł.

UZASADNIENIE

Przez (WNT) należy rozumieć przeniesienie prawa do dysponowania towarem jak właściciel, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Przepis ma zastosowanie, gdy nabywcą jest podatnik o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT lub podatnik podatku od wartości dodanej a zakupione towary służą działalności gospodarczej, dostawca również jest podatnikiem.

W przypadku podatników, u których sprzedaż korzysta ze zwolnienia podmiotowego (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT) nie wystąpi WNT pod warunkiem, że całkowita wartość nabyć nie przekroczy w trakcie roku podatkowego kwoty 50 tys. zł. Podatnik może dobrowolnie wybrać opodatkowanie WNT  poprzez powiadomienie naczelnika US na formularzu VAT-R albo w sytuacji, gdy wskaże dostawcy unijnemu swój numer identyfikacyjny z prefiksem PL. Taki wybór oznacza, że podatnik ma obowiązek rozliczać WNT przez co najmniej 2 lata. W opisanej sytuacji zakup kociołków w kwocie 15 tys. euro od kontrahenta węgiers...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę