Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Refaktura kosztów transportu osób na kontrahenta zagranicznego

369

Prowadzimy wspólne prace z firmą francuską na terenie Polski. Pracownicy z Francji przylecieli samolotem do Berlina i stamtąd przyjechali do siedziby naszej firmy w Polsce. Korzystali z usług polskiej firmy zajmującej się przewozem osób. Niestety, wbrew ustaleniom faktura za przewóz osób została wystawiona na nas, a nie na firmę francuską. Na fakturze są 2 pozycje:

 

  1. transport z Berlina do granicy - stawka VAT zw.

  2. transport krajowy - stawka VAT 8%.

 

Uzgodniliśmy z firmą z Francji, że obciążymy ich kosztami transportu. Jaką stawkę VAT powinniśmy zastosować przy refakturowaniu kosztów?

ODPOWIEDŹ

Należy wystawić fakturę z 2 pozycjami:

 

  • za odcinek z Berlina do polskiej granicy - stawka NP

  • za odcinek w Polsce - stawka VAT 8%.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług jeżeli podatnik działający we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Z treści ww. przepisu wynika, że w opisanej sytuacji nie wystąpi przypadek bezpośredniego refakturowania usługi, tj. z uwzględnieniem stawek zastosowanych przez firmę transportową. Usługa przewozu osób będzie bowiem opodatkowana zgodnie z takimi samymi zasadami, jakby została wykonana przez Czytelnika.

Art. 28f ww. ustawy stanowi, że miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. W opisanym przypadku transport odbywa się w 2 krajach więc miejsce świadczenia usługi jest w Niemczech i w Polsce.

Stawka VAT dla usług transportu pasażerskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług wynosi 8%. (poz. 155 - „Transport lądowy pasaż...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę