Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KASY REJESTRUJĄCE

5 października 2022

Rolnik ryczałtowy a obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej

0 2248

Jestem czynnym podatnikiem VAT w zakresie usług informatycznych. Dodatkowo mam własną hodowlę krów, z których robię wędliny, wędzę je a potem sprzedaję osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Z działalności usług informatycznych mam kasę fiskalną, bo przekroczyłem limit do VAT i do kasy. Mam pytanie, czy ta sprzedaż wędlin też musi być opodatkowana podatkiem VAT, czy mogę korzystać ze zwolnienia, jako rolnik ryczałtowy i czy muszę to zaewidencjonować na kasie?

ODPOWIEDŹ

Czytelnik w zakresie sprzedaży swoich wyrobów wędliniarskich, pochodzących z własnego chowu nie ma obowiązku ewidencjonowania jej na kasie fiskalnej. Jako rolnik ryczałtowy może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, co do zasady, rolnik ryczałtowy może korzystać z przedmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Rolnikiem ryczałtowym jest rolnik, który dokonuje dostawy produktów rolnych lub świadczenia usług rolniczych, który korzysta
z powyższego zwolnienia, z wyjątkiem rolnika obowiązanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Działalność rolnicza obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i  hodowlę ryb i  innych organizmów żyjących w  wodzie, a  także uprawy w szklarniach i  ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin “in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i  laboratoryjnych, chów i  hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.