Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ , EKSPORT TOWARÓW

26 lipca 2019

NR 92 (Sierpień 2019)

Rozliczenie zakupu i sprzedaży towaru w Rosji

0 1842

Polski podatnik VAT czynny zamówił towar od dostawcy w Rosji a ten dostarczył od razu towar do naszego klienta w Rosji. Towar nie przejechał granicy. Zresztą wystawili dla nas fakturę z VAT obowiązującym w Rosji. Nie staramy się o zwrot VAT z zagranicy.
-    nie wykazujemy tej transakcji w VAT-7?
-    tylko do kosztów w kwocie do zapłaty z faktury?
-    czy musimy się zarejestrować w Rosji?
 

ODPOWIEDŹ
W opisanym przypadku mamy do czynienia z transakcją łańcuchową. Nabycie towarów a następnie ich sprzedaż przez Czytelnika - polskiego podatnika VAT w Rosji nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium RP. Czytelnik nie ma obowiązku rejestracji w związku z tą transakcją na terytorium Rosji.

POLECAMY

UZASADNIENIE
Transakcje łańcuchowe, to transakcje, w których bierze udział kilka podmiotów, przy czym towar jest wysyłany od pierwszego podmiotu bezpośrednio do ostatniego.

Cechą szczególną transakcji łańcuchowej w odróżnieniu od zwykłego schematu przemieszczania towaru pomiędzy poszczególnymi podmiotami jest to, że dochodzi tylko do jednego fizycznego wydania towaru i jednocześnie do kilku dostaw w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W transakcjach tych istotne znaczenie ma ustalenie której dostawie należy przyporządkować transport towarów. W konsekwencji, ponieważ tylko jednej dostawie w łańcuchu można przypisać przemieszczenie towarów, jest ona zwana dostawą ruchomą, podczas gdy pozostałe zwane są nieruchomymi. Przy określaniu, która dostawa jest ruchoma, a która nieruchoma, decydujące jest to, który podmiot organizuje transport towarów.

Z pytania wynika, że towar od dostawcy w Rosji został dostarczony od razu do klienta w Rosji. Towar nie przejechał granicy. Faktura była wystawiona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Rosji.

Każda z dostaw w łańcuchu transakcji traktowana jest odrębnie, dlatego też dla każdej należy ustalić miejsce opodatkowania na zasadach dla niej właściwych. Ponieważ przy tego typu czynnościach jest tylko jedno przemieszczenie towarów, to jego wysyłka lub transport przyporz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź