Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Opodatkowanie opłaty za nieregulaminowe używanie wypożyczonego roweru

Artykuły | 28 listopada 2023 | NR 142
0 132

Za pośrednictwem swojej jednostki budżetowej gmina otworzyła wypożyczalnię rowerów. Rowery są wypożyczane na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawieranej pomiędzy gminą a użytkownikiem wypożyczalni. Umowa zobowiązuje użytkowników do korzystania z roweru zgodnie z prawem i zapisami regulaminu. Użytkownicy płacą umowne wynagrodzenie za korzystanie z rowerów, a oprócz tego mogą być obciążeni opłatą dodatkową za nieregulaminowe używanie rowerów, np. porzucenie roweru, przewożenie więcej osób, zniszczenie roweru. Czy taka opłata dodatkowa podlega opodatkowaniu VAT?

Odpowiedź

Tak, zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych opłata dodatkowa za nieregulaminowe korzystanie z roweru podlega opodatkowaniu VAT.

Uzasadnienie

Nie ulega wątpliwości fakt, że w zakresie działalności wypożyczalni rowerów gmina działa jako podatnik VAT, ponieważ zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy uznaje się za podatników w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, a jak wynika z opisu zawartego w pytaniu, rowery będą wypożyczane na podstawie takich właśnie umów. Skoro nie istnieje wyłączenie podmiotowe z opodatkowania dla działalności w tym zakresie, należy się zastanowić, czy istnieje wyłączenie przedmiotowe dla wykonywanych czynności.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawa o VAT definiuje dostawę towarów jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast świadczenie usług jako każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.
Jednak zgodnie z obowiązującym orzecznictwem dla celów uznania świadczenia za odpłatną usługę pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą musi istnieć stosunek prawny, w ramach którego następuje wymiana świadczeń wzajemnych – usługi i wynagrodzenia, między którymi istnieje bezpośredni związek. W konsekwencji opodatkowaniu VAT nie podlegają odszkodowania ani kary umowne, gdyż należności te nie są związane z żadnym świadczeniem wzajemnym z drugiej strony. Zatem nie ulega wątpliwości, że wypożyczenie roweru za wynagrodzeniem stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu VAT. Wątpliwość budzi jednak charakter opłaty za nieregulaminowe korzystanie z roweru, bo gdyby tę opłatę uznać za odszkodowanie lub karę umowną, należałoby uznać, że nie podlega ona opodatkowaniu VAT.
W tej kwestii wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.