Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jesteśmy zakładem produkcyjnym i w związku z produkcją powstaje złom, który odsprzedajemy różnym firmom. Do tej sprzedaży wystawiamy fakturę odwrotne obciążenie. Jak to będzie po 1 listopada 2019 roku - faktury do 15 tys.zł mają być wystawiane tak jak były czyli odwrotne obciążenie, a powyżej 15 tys.zł ze stawką 23 % i z adnotacją "mechanizm split payment"?

Odpowiedź

POLECAMY

Faktury do 15.000 zł na...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź