Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , NIERUCHOMOŚCI

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Stawka VAT od sprzedaży mieszkań z miejscem postojowym/garażem oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego

255

Podatnik buduje domy/bloki wielorodzinne. Następnie sprzedaje mieszkania wraz z miejscem postojowym lub bez miejsca postojowego. Jaka stawka VAT obowiązuje w takim przypadku na mieszkanie, a jaka na miejsce postojowe/garaż? Czy w przypadku odliczeń VAT naliczonego są jakieś szczególne obostrzenia jeśli chodzi o dewelopera budującego budynki wielorodzinne i domy jednorodzinne?

ODPOWIEDŹ

Stawka VAT wynosi 8% dla sprzedaży lokali mieszkalnych do 150 m2 oraz domów jednorodzinnych do 300 m2. Jeżeli miejsce postojowe/garaż nie jest przedmiotem odrębnej własności, nie stanowi samodzielnego obrotu, a więc może być sprzedawane i nabywane tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostało przypisane, wówczas transakcja stanowi jednolite świadczenie – sprzedaż mieszkania wraz z miejscem postojowym i jest opodatkowana stawką VAT 8%.

Koszty poniesione przez Czytelnika na budowę domów, mieszkań które są przedmiotem odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dają prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur nabyć.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług stawkę podatku 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, stosownie do art. 41 ust. 12a ustawy, rozumie się min. obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej w/w limity 8% stawkę podatku stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11 (art. 2 pkt 12 ustawy o VAT).

Zatem, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji budynków mieszkalnych, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Wobec tego do celów VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.

Trzeba dodać, że w myśl przepisów ustawy o własności lokali, nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.  A zgodnie z Kodeksem cywilnym za część składową nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością. Z kolei część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Ustalenie właściwej stawki podatk...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę