Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Właściwość miejscowa urzędu skarbowego przy przeprowadzce

Artykuły | 27 lipca 2020 | NR 104
41

W związku z epidemią, w lipcu przeniosłem siedzibę mojej firmy (PKPiR) do małej miejscowości w innym województwie. Do którego urzędu skarbowego mam składać deklaracje i wpłacać podatki w PIT i VAT - do dotychczasowego czy właściwego dla adresu nowej siedziby?

Odpowiedź

Jeżeli wraz ze zmianą siedziby firmy Czytelnik zmienił również miejsce zamieszkania w trakcie roku podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego. W takiej sytuacji zaliczki w PIT (i deklaracje) należy wpłacać (składać) do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego. Podatek VAT za dany okres rozliczeniowy natomiast trzeba rozliczać w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 45 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych właściwym urzędem dla celów PIT jest urząd ustalony według miejsca zamieszkania podatnika. Tak samo ustala się właściwość dla podatku od towarów i usług na podstawie art.17 ust. 1 ustawy  Ordynacja .podatkowa.
Co do zasady, zgodnie z art. 18 § 1 Ordynacji, jeśli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.
Tym niemniej - na mocy art. 18 § 2 Ordynacji - Minister Finansów rozporządzeniem z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych; dalej: rozporządzenie. Kwestie dotyczące właściwości miejscowej organów podatkowych w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego regulują przepisy  §11-13 tego rozporządzenia.
I tak dla podatników którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychcz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę