Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Temat tygodnia

6 lipca 2020

Wydłużony termin zawiadomienia o dokonanej płatności na rachunek bankowy kontrahenta spoza „białej listy”

44

Zapłaciłam za zakupy towarów kontrahentowi na wskazany rachunek bankowy, który nie widnieje na białej liście podatników VAT. Co w takiej sytuacji powinnam zrobić?

Jeżeli płatności dokonano na rachunek bankowy spoza listy to, co do zasady, w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu należy zawiadomić na druku ZAW-NR naczelnika urzędu skarbowego o takiej płatności. Od dnia 31 marca 2020 roku na podstawie ustawy o zwalczaniu COVID-19 wydłużono ten termin do 14 dni i obowiązuje on w okresie obowiązywania w kraju stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Uzasadnienie W przypadku transakcji, w których stronami są przedsiębiorcy, obowiązuje limit 15 000 zł dla płatności gotówkowych, a transakcje na kwoty przekraczające ten limit muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego. Obowiązek ten wynika z art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców. Zatem, w przypadku każdej transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł istnieje obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, przy czym naruszenie tego obowiązku, a więc dokonanie płatności w całości lub w części z pominięciem rachunku oznacza brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów w takiej części, w jakiej płatność dotycząca tej transakcji została dokonana z pominięciem rachunku płatniczego. W myśl art. 117 ba § 1 ustawy Ordynacja podatkowa podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, za jego zaległości podatkowe w części podatku VAT proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub świadczenie usług, jeżeli zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art.96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego. Zgonie z art. 96b ust. 1 ustawy o VAT Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów: w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT; zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. Celem przepisu jest realizowanie przez nabywcę zapłaty na rzecz dostawcy za pośrednictwem rachunku bankowego, a w przypadku podatników po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę