Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA VAT

30 grudnia 2021

Błędny nabywca na fakturze - faktura korygująca czy nota

0 361

Nabywca zwrócił się do mnie z prośbą o wystawienie faktury korygującej, ponieważ na fakturze znajdują się błędne dane (inny nabywca), faktycznie sprawdziłem w komputerze i przez pomyłkę na fakturze wydrukowały się nieprawidłowe dane. Czy ja muszę wystawić fakturę zerującą ten błąd i na nowo wystawić z prawidłowymi danymi nabywcy? Czy może nabywca sobie sam wystawić notę korygującą?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Czytelnik powinien wystawić fakturę korygującą w zakresie błędnych danych nabywcy.

 

UZASADNIENIE

W myśl art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług faktura powinna zawierać określone i obowiązkowe elementy takie jak m.in.:

- datę wystawienia,

- kolejny numer faktury,

- imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

- numery za pomocą, których podatnik jak i nabywca są zidentyfikowani do danych transakcji,

- datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usług albo datę zapłaty, o ile taka data jest znana i różni się od daty wystawienia faktury.

W ustawie zostały również wymienione przypadki, w których sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą. Należą do nich:

- udzielenie rabatu, obniżka ceny lub udzielenie opustów,

- zwrot zakupionego towaru i opakowań,

- zwrot nabywcy całości lub części zapłaty,

- podwyższenie ceny lub pomyłka w cenie, w stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

 

Natomiast dla nabywcy została przewidziana możliwość wystawienia korekty zwanej notą korygującą, która pozwala na poprawienie błędów, pomyłek, z wyjątkiem elementów faktury, które zostały wskazane w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy do VAT, tj. miary i ilości dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług;

  • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku;
  • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen,
  • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku,
  • stawki podatku;
  • sumy wartości sprzedaży netto,
  • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto,
  • kwoty należności ogółem.

 

Nota korygująca musi być również zaakceptowana przez sprzedawcę. Forma akceptacji jest dowolna. Istotny j...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź