Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Brak obowiązku stosowania oznaczeń „09”

Artykuły | 27 stycznia 2021 | DODATEK NR 11
137

W sytuacji gdy sprzedaż ww.produktów leczniczych, środków spożywczego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ujętych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów leczniczych, dokonywana jest na rzecz podmiotów krajowych na terytorium Polski i nie jest objęta obowiązkiem zgłoszenia, zgodnie z art. 37av ust. 1 Prawa farmaceutycznego, to nie podlega ona w ewidencji oznaczeniu kodem GTU 09.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź