Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , AKTUALNOŚCI

7 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Budynek wybudowany na cele prywatne a prawo do odliczenia VAT w związku z wykorzystaniem w ramach najmu prywatnego dla firmy

193

Podatnik będący czynnym podatnikiem VAT wybudował prywatnie poza działalnością budynek przeznaczony pod wynajem. Budynek będzie wynajmowany w ramach najmu prywatnego jako siedziba dla Firmy – innego podatnika VAT. Podatnik musi od tego najmu odprowadzić VAT. Czy w związku z tym może odliczyć VAT od kosztów, które poniósł na budowę budynku?

ODPOWIEDŹ

Biorąc pod uwagę fakt, że Czytelnik wybudował budynek prywatnie poza działalnością i budynek ten będzie wynajmował w ramach najmu prywatnego – Czytelnik nie może odliczyć podatku z faktur kosztowych.

UZASADNIENIE

Rozpatrując kwestie poruszoną w pytaniu, w pierwszej kolejności należy wskazać na podstawową zasadę dającą prawo do odliczenia podatku zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl powołanego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (…). Przepis ten wyznacza podstawową zasadę: istnieje prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupów, ale jedynie w części związanej z działalnością gospodarczą, zaś w części nie związanej z działalnością gospodarczą – prawo takie nie przysługuje.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Należy zauważyć, że w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupów z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonywane są w celu ich wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Dlatego też każdy podatnik powinien dokonać oceny, czy określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne np. zakup określonych towarów, ma/będzie mieć związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu.

Z licznego w tym temacie orzecznictwa wynika, że dla prawa do odliczenia podatku np. od kosztów budowy, najistotniejsze znaczenie ma zamiar, z jakim dokonano danej inwestycji. Jeśli nabywca ma zamiar, potwierdzony obiektywnymi dowodami, że dane wydatki służą lub będą służyły działalności gospodarczej, to wówczas ma prawo do odliczenia VAT z poniesionych kosztów. Istotna jest intencja nabycia, jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączaj...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę