Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę jedoosobową działalność opodatkowaną VAT i zdarza mi się popełniać błędy (np. za późno zapłacić podatek czy złożyć jakiś dokument). Składałem wówczas czynny żal. Za lipiec, czerwiec 2022 roku nie złożyłem w terminieVAT-UE i wraz z tą informacją złożyłem czynny żal przez internet? Przeczytałem, że były wątpliwości co do skuteczności czynnego żalu przez internet. Czy złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną jest nadal skuteczne? Czy muszę złożyć pisemnie?

Odpowiedź
Tak, e-czynny żal w sprawach karno-skarbowych nadal jest możliwy i skuteczny.

POLECAMY

Uzasadnienie
Przypomnijmy, że podatnicy, którzy nie dopełnili swoich obowiązków mogą uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej poprzez złożenie tzw. czynnego żalu, który ma ich ochronić przed konsekwencjami błędu. Czynny żal jest zatem okolicznością, która wyłącza karalność przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.
Czynny żal to instytucja uregulowana w art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 roku – Kodeks karny skarbowy. Z przepisu tego wynika, że w niektórych sytuacjach naczelnik urzędu skarbowego może odstąpić od ukarania sprawcy. Aby to było możliwe, sprawca jednak musi:

  • złożyć czynny żal, czyli zawiadomić o popełnieniu czynu zabronionego, w którym dobrowolnie poinformuje naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, o tym jakich obowiązków nie dopełnił, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu,
  • dopełnić obowiązków (np. uiścić zobowiązanie, którego nie uregulował, złożyć dokument, którego nie złożył).

Na początku października 2021 roku – ze względu na ustawę o doręczeniach elektronicznych (i tym samym zmianach w Kodeksie karnym skarbowym) pojawiły się jednak wątpliwości, czy czynny żal można składać drogą elektroniczną. Zgodnie bowiem z obowiązującym od 5 października 2021 r. brzmieniem art. 16 par. 4 Kodeksu karnego skarbowego „zawiadomienie wnosi się na piśmie albo ustnie do protokołu”. Użyte sformułowanie „na piśmie” zrodziło wątpliwości, dotyczące możliwości złożenia czynnego żalu drogą elektroniczną.
Ministerstwo Finansów opublikowało w tym celu komunikat, w którym potwierdziło, że przesłanie czynnego żalu drogą ele...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź