Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

5 marca 2019

NR 87 (Marzec 2019)

Ewidencja sprzedaży towarów, za które płatność realizowana jest kuponem rabatowym

300

Szef firmy produkującej sztuczną biżuterię jadąc na spotkanie, na którym między innymi „ogłaszał” otwarcie nowego sklepu internetowego, zlecił działowi marketingu przygotowanie kuponów rabatowych, które rozdał kobietom na evencie w grudniu. Były to kupony o rabacie 200 zł, 100 zł oraz z 50% rabatem  do wykorzystania do końca marca 2019 roku. W sklepie internetowym osoba dokonuje zamówienia np:

1. za 207 zł, realizuje kupon o wartości 200 zł czyli ma do zapłaty 7 zł

2. za 180 zł, realizuje kupon o wartości 200 zł czyli ma 0 zł do zapłaty (różnicy nie dostaje).

 

Jaką wartość należy nabić na kasę rejestrującą? Jaka będzie wartość podstawy opodatkowania, a jaka kwota podatku VAT? Czy jak będzie zrealizowany kupon „50% rabatu” to sposób rozliczenia będzie inny?

ODPOWIEDŹ

W sytuacji gdy wartość kuponu rabatowego jest niższa od wartości zakupionego towaru podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku.W sytuacji gdy wartość kuponu rabatowego jest na kwotę wyższą niż wartość zakupów podstawą opodatkowania jest, zdaniem Redakcji, cena rynkowa nieodpłatnie przekazanego towaru.

 

UZASADNIENIE

Od dnia 1 stycznia 2019 roku do ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzono nowe przepisy regulujące opodatkowanie bonów. Z art. 2 ustawy z dnia 22 listipada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że do bonów wyemitowanych do końca 2018 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2018 roku kupon rabatowy uważany był za dokument o określonej wartości nominalnej, który nie jest ani towarem ani usługą ani prawem majątkowym.

 Obowiązek w zakresie rozliczenia przekazanego kuponu rabatowego powstawał więc w chwili jego realizacji.                   

W sytuacji opisanej w pkt 1 mamy do czynienia z dostawą towarów na terytorium kraju. Klientka nabyła towar z rabatem, a wartość nominalna bonu oznacza wartość obniżki. W tej sytuacji podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (art. 29a ust. 1 ustawy o VAT).

Podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku – do której zapłacenia zobowiązany jest nabywca towaru, uwzględniająca przyznany rabat. W opisanej sytuacji podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest kwota 5,70 zł, wartość podatku VAT wynosi 1.30 zł, a wartością brutto jest kwota 7 zł.

Również ewidencja transakcji na kasie fiskalnej winna być wykazana w wyżej określonych kwotach.

Zrealizowanie przez podatnika kuponu „rabat 50%” należy rozliczyć zgod...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę