Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Sprzedawca wystawił paragon z NIP o wartości do 450 zł. Czy ma prawo odmówić wystawienia faktury do takiego paragonu? Czy sprzedawca wykazuje taki paragon w jpk_vat w raporcie dobowym / miesięcznym z kasy fiskalnej?

ODPOWIEDŹ   

Niestety, ani obowiązujące przepisy, ani dotychczasowe wyjaśnienia nie określają sposobu postępowania w przypadku wystąpienia nabywcy o wystawienie faktury do paragonu z numerem NIP o wartości do 450 złotych. 

UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującymi  od nowego roku zmianami, jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej i potwierdzona paragonem, fakturę można wystawić wyłącznie, jeżeli paragon ten zawiera numer NIP.
Oznacza to, że już w momencie sprzedaży klient musi określić czy kupuje jako podatnik, czy jako konsument. Jeżeli kupuje jako podatnik i chce otrzymać fakturę  ma obowiązek:

  • przy paragonie do kwoty 450 zł brutto (100 euro) - podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Otrzyma wtedy fakturę wystawioną w formie uproszczonej (czyli paragon z NIP), traktowaną jak zwykła faktura,
  • przy paragonie powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro) - podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Na podstawie takiego paragonu z NIP będzie mógł wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury.

Jeśli więc nabywca dysponować będzie paragonem do kwoty 450 zł brutto (100 euro) ze swoim NIP-em, to nie będzie  musiał występować o wystawienie faktury do paragonu i sam NIP na paragonie będzie stanowił podstawę ujęcia kosztu oraz odliczenia podatku VAT.
Powyższe stanowisko potwierdziło Ministerstwo Finansów, które  wskazało, że paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą. W przypadku takich paragonów (z NIP nabywcy), aby potwierdzić zakup, nabywca nie musi dodatkowo występować o zwykłą fakturę.
Niestety zmiany te wprowadziły szereg wątpliwości, głównie dla wystawców paragonów, dotyczących przede wszystkim możliwości żądania wystawienia pełnej faktury, ustalenia numeru takiej faktury, czy sposobu ujęcia paragonu z numerem NIP nabywcy w ewidencji VAT oraz w JPK_VAT.
Skoro uznaje się, że paragon z numerem NIP nabywcy jest fakturą, to zdaniem Redakcji, wystawca nie ma obowiązku potwierdzać sprzedaży kolejnym dokumentem tej samej rangi. Nabywca, który otrzymał paragon „do 450 zł” z numerem NIP, może poprosić o wystawienie kompletnej...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę