Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wystawianie faktury łącznie z wydrukowaniem paragonu fiskalnego niezawierającego numeru NIP nabywcy, który to paragon fiskalny jest generowany automatycznie w wyniku ograniczeń technicznych programu sprzedażowego w odstępie kilku sekund i nigdy nie jest przekazywany nabywcy, nie będzie prawidłowe w świetle przepisów art. 106b ust. 5 i 6 ustawy o VAT.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 15 stycznia 2020 roku 0111-KDIB3-2.4012.655.2019.1.SR.

Sytuacja Podatnika

Spółka do dokumentowania sprzedaży wykorzystuje licencjonowany program sprzedażowy, połączony ze zwykłą drukarką oraz drukarką fiskalną. Przedmiotowy program sprzedażowy jest tak skonfigurowany, że cała sprzedaż jest fiskalizowana. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą bądź podmiot gospodarczy, program sprzedażowy generuje i drukuje albo paragon fiskalny (bez numeru NIP nabywcy) wraz z pokwitowaniem zapłaty, albo paragon fiskalny (bez numeru NIP nabywcy) wraz z fakturą VAT (zawierającą pełne dane nabywcy). W obu przypadkach wydruk kompletu dokumentów następuje de facto jednocześnie, w odstępie kilku sekund. 

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art.111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
W myśl art. 106b ust. 5 ustawy w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub pod...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę