Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy  przesłanie przez spółkę faktury w formacie PDF z wykorzystaniem i za pośrednictwem dowolnej infrastruktury związanej z aplikacją mobilną można uznać za wydanie faktury nabywcy w myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT?

Odpowiedź

Tak, przesłanie wystawionej faktury elektronicznej w formacie PDF z wykorzystaniem i za pośrednictwem dowolnej infrastruktury związanej z aplikacją mobilną na adres e-mail podany przez nabywcę jest tożsame z wydaniem faktury nabywcy w myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT. 

Uzasadnienie

Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących mają obowiązek dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy (art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Wskazać należy, że ustawa o VAT nie definiuje pojęcia „wydać”, w znaczeniu językowym oznacza ono dać, przydzielić komuś.

Równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy jest przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem dowolnej infrastruktury związanej z aplikacją mobilną. Nie ma przy tym znaczenia, że faktura w formacie PDF, będąca fakturą elektroniczną, nie zostanie wydana nabywcy w formie papierowej. Zgodnie z definicją ustawową, faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie (art. 2 pkt 31 ustawy o VAT). Faktura elektroniczna powinna zostać wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym (art. 2 pkt 32 ustawy o VAT). Przez fakturę należy zatem rozumieć nie tylko dokument w formie papierowej, al...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę