Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Faktura wystawiona przez członka konsorcjum na lidera a odwrotne obciążenie

Artykuły | 1 marca 2022 | DODATEK NR 15
0 77

Uwzględniając stosunki cywilnoprawne między członkami konsorcjum, których pozycja jest równorzędna i którzy solidarnie odpowiadają za efekty prac przed inwestorem, świadcząc usługi budowlane wymienione w poz. 18 załącznika nr 14 do ustawy - Spółka powinna wystawić fakturę nie objętą mechanizmem odwrotnego obciążenia, przy zastosowaniu stawki podatku wysokości 23%, o ile do świadczonych usług nie będzie miała zastosowania stawka obniżona.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z  11 lutego 2022 roku, nr 0111-KDIB3-1.4012.21.2017.11.IK.

POLECAMY

Sytuacja Podatnika
Spółka działa jako wykonawca robót budowlanych. Prace wykonuje jako główny wykonawca na podstawie umów zawartych z inwestorami. W roku 2014 zawarła umowę na wykonanie inwestycji dla jednostki gminnej. Z uwagi na stopień skomplikowania inwestycji na etapie ofertowania zawarła umowę konsorcjum z inną firmą. W myśl tej umowy druga firma została liderem konsorcjum, a Spółka – członkiem konsorcjum. W umowie zawartej z  inwestorem wykonawcą jest konsorcjum firm. Faktury za wykonanie prac wystawia lider konsorcjum i on otrzymuje na swój rachunek bankowy zapłatę za fakturę. Członek konsorcjum wystawia fakturę VAT za swoją część wykonanych prac na lidera konsorcjum i od niego otrzymuje wynagrodzenie (w terminie 3 dni po otrzymaniu przez lidera zapłaty od inwestora). Członek konsorcjum mimo rozliczania się z inwestorem za pomocą lidera ponosi pełną odpowiedzialność (solidarnie z liderem) za wykonane prace i nie przysługuje mu ochrona jaka przysługuje podwykonawcom zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 
Spółka – członek konsorcjum jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku. Lider konsorcjum jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Usługi wykonywane przez Spółkę na rzecz Inwestora wymienione są w  załączniku Nr 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Są to usługi budowlane o  symbolu PKWiU 41.00.40.00. (Spółka – członek konsorcjum nie świadczy usług na rzecz Lidera konsorcjum).
Lider konsorcj...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź