Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , AKTUALNOŚCI

26 października 2020

Nagrody w akcjach marketingowych - prawo do odliczenia, ewidencja na kasie fiskalnej

0 488

W zakresie w jakim nabywane towary i usługi stanowiące nagrody, będą związane ze sprzedażą opodatkowaną realizowaną w ramach prowadzonych Akcji Marketingowych, Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie tych nagród. W zakresie nagród, które będą stanowiły towary lub bony na usługi, które nie mogą korzystać ze zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej, Podatnik będzie miał obowiązek zaewidencjonowania na kasie rejestrującej wydania takich nagród na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dla nagród, które nie są towarami lub usługami wyłączonymi ze zwolnienia i zostaną spełnione warunki do zastosowania zwolnienia przedmiotowego - Podatnik nie będzie miał obowiązku zaewidencjonowania na kasie rejestrującej wydania takich nagród.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji pod...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź