Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , AKTUALNOŚCI

26 października 2020

Nagrody w akcjach marketingowych - prawo do odliczenia, ewidencja na kasie fiskalnej

0 2734

W zakresie w jakim nabywane towary i usługi stanowiące nagrody, będą związane ze sprzedażą opodatkowaną realizowaną w ramach prowadzonych Akcji Marketingowych, Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie tych nagród. W zakresie nagród, które będą stanowiły towary lub bony na usługi, które nie mogą korzystać ze zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej, Podatnik będzie miał obowiązek zaewidencjonowania na kasie rejestrującej wydania takich nagród na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dla nagród, które nie są towarami lub usługami wyłączonymi ze zwolnienia i zostaną spełnione warunki do zastosowania zwolnienia przedmiotowego - Podatnik nie będzie miał obowiązku zaewidencjonowania na kasie rejestrującej wydania takich nagród.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 11 sierpnia 2020 roku 0114-KDIP1-3.4012.315.2020.2.MT. 

Sytuacja Podatnika
Podatnik VAT w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi marketingowo-reklamowe na rzecz swoich klientów, polegające m.in. na organizacji i przeprowadzeniu różnego rodzaju akcji promocyjnych, w postaci konkursów, loterii promocyjnych, loterii audiotekstowych, programów motywacyjnych, akcji sprzedaży premiowej, których celem jest uatrakcyjnienie zakupu produktów Klientów jak również działań, których celem jest budowanie pozytywnego wizerunku Klienta. Akcje promocyjne są kierowane wyłącznie do konsumentów (nie prowadzą oni działalności gospodarczej, rolniczej).
Warunkiem wzięcia udziału w Akcji promocyjnej jest dokonanie zakupu produktu promocyjnego (sprecyzowanego każdorazowo w regulaminie) oraz rejestracja danego uczestnika w Akcji promocyjnej.
Laureaci wyłaniani w Akcjach promocyjnych nagradzani są nagrodami rzeczowymi lub pieniężnymi o różnych wartościach, przy czym wartość brutto nagrody jest każdorazowo określona w regulaminie loterii. Przedmiotem nagród mogą być nagrody rzeczowe jak i usługi zwykle przybierające formę vouchera (bon jednego przeznaczenia). Fundatorem nagród w Akcji promocyjnej jest Klient, który finansuje przeprowadzenie Akcji promocyjnej, w tym również zakup nagród. Zakupu nagród dokonuje Podatnik we własnym imieniu i na własną rzecz, ale ze środków stanowiących element wynagrodzenia. Nagrody są wydawane laureatom wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą imienną wystawionym przez Podatnika. Laureaci nagród nie ponoszą w żadnym przypadku kosztów wydania nagród.
Podatnik rozpoczął dostawę towarów i świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przed 31 grudnia 2018 r. Obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym przekroczył 20.000 zł.
Wydawanie nagród w prowadzonych akcjach podlegało w zeszłym roku co do zasady obowiązkowi ewidencjonowania na kasie rejestrującej.
Wydanie nagród następuje za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub operatora pocztowego. Klient przekazuje Podatnikowi kwotę równą kwocie brutto nagród nabywanych celem wydania laureatom w akcjach promocyjnych. Rozliczenie następuje za pośrednictwem rachunków bankowych. Podatnik dysponuje dowodami dokumentującymi zapłatę przez Klienta, jak również fakt wydania ich oznaczonym laureatom. Nagrody wydawane laureatom mogą być towarami, 
o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, to jest sprzętem elektronicznym w postaci laptopa, telefonu komórkowego.

Stanowisko Dyrektora
1. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT,  w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, 
o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...).
Dyrektor uznał, że czynność wydania nagród w postaci rzeczowej (jako odpłatna dostawa towarów), oraz czynność wydania bonów jednego przeznaczenia na usługi (jako świadczenie usług wskazanych w tym bonie), będzie podlegać odrębnemu opodatkowaniu VAT, stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy w powiązaniu z art. 7 ust. 1 oraz art. 8a ust. 1 ustawy. Co oznacza, że w zakresie w jakim nabywane towary i usługi stanowiące nagrody, będą związane ze sprzedażą opodatkowaną Podatnika realizowaną w ramach prowadzonych Akcji Marketingowych, Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie tych nagród. 


2. J...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.