Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Odliczenie podatku naliczonego z faktury otrzymanej po terminie

Artykuły | 26 lutego 2020 | NR 99
61

Jak ująć w VAT - otrzymałam fakturę z datą wystawienia 8 lutego 2020 roku za usługi wykonane w 2018 roku. Usługa pewnie taka była, pewnie nie jest zapłacona ...

ODPOWIEDŹ

Nabywca towaru lub usługi nie może dokonać odliczenia podatku naliczonego wcześniej, niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę. 

UZASADNIENIE

Co do zasady, prawo do obniżenia podatku należnego o  podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w stosunku do towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy /co zwykle oznacza dokonanie dostawy towaru lub wykonanie usługi/, jednak nie wcześniej niż w miesiącu otrzymania faktury. Obniżenia podatku należnego można dokonać również w deklaracji podatkowej składanej za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. 
Obowiązek podatkowy natomiast powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi z pewnymi wyjątkami. Natomiast podatnik obowiązany jest wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż. Generalną zasadą jest, że fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.
W przypadku opisanym w pytaniu, niezrozumiałym jest wystawienie faktury 2 lata po wykonaniu usługi, lecz na...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę