Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej przez komornika

Artykuły | 12 września 2023 | NR 140
0 137

Ostatnio kupiliśmy nieruchomość w ramach egzekucji komorniczej. Otrzymaliśmy fakturę, na której jako sprzedający wskazana jest sp. z o.o. – czyli dłużnik, a jednocześnie poprzedni właściciel nieruchomości. Fakturę wstawił nam komornik – na fakturze są również jego dane. Po wpisaniu NIP-u spółki do wyszukiwarki aktywnych podatników VAT okazało się, że ta spółka już od dawna nie działa i została wykreślona z rejestru podatników VAT. Czy możemy odliczyć VAT z tej faktury? Co mamy wpisać w JPK?

Odpowiedź

Czytelnik może odliczyć podatek naliczony z faktury wystawionej przez komornika, jeżeli zamierza wykorzystywać nieruchomość na potrzeby czynności opodatkowanych. Powinien wpisać dane zadłużonej spółki jako sprzedawcę w części ewidencyjnej pliku JPK. Brak rejestracji do VAT nie jest przeszkodą do odliczenia podatku.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ustawy o VAT organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r., poz. 479) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. W wypadku sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości płatnikiem VAT jest komornik sądowy.

Komornik sądowy jest również zobowiązany do wystawienia faktury w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje dłużnik. Komornik zamieszcza na fakturze dane dłużnika, a także swoje. Jednak cały czas to dłużnik jest wskazywany jako sprzedawca. Dlatego, rejestrując fakturę w prowadzonych ewidencjach, to dane dłużnika powinny być wskazane jako dane sprzedawcy, co potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 7 grudnia 2022 r. nr 0113-KDIPT1-1.4012.638.2022.2.AK. Zatem w pliku JPK _V7M powinny być zawarte dane zadłużonej spółki jako sprzedawcy nieruchomości.

Sama kwestia odliczenia podatku wymaga ustalenia, czy transakcja została opodatkowana w sposób prawidłowy i np. nie podlegała zwolnieniu określonemu w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Oczywiście to wystawca faktury – a w tym wypadku komornik – jest odpowiedzialny za wykazanie podatku w prawidłowej wysokości. Komornikowi może być trudno ustalić, czy ulepszano nie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.