Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Opodatkowanie podatkiem dochodowym i VAT usług serwisowych urządzeń wentylacyjnych

Artykuły | 7 stycznia 2020 | NR 97
0 1084

Czy usługi serwisowe urządzeń wentylacyjnych PKWiU 33.12.18 mogą być opodatkowane na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego (jaka stawka ryczałtu?) oraz czy usługi takie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT? Tzn. czy osoba rozpoczynająca działalność w zakresie takich usług może nie być vatowcem?

ODPOWIEDŹ

Usługi serwisowe urządzeń wentylacyjnych mogą być opodatkowane na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego i mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

POLECAMY

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, taka forma rozliczania przeznaczona jest dla osób fizycznych, osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, jak również z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, i innych umów o podobnym charakterze. 
Ze zryczałtowanej formy opodatkowania, nie mogą korzystać m.in. podatnicy osiągający w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,
b) działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
d) prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone wart. 4 ust.1 pkt 11,
e) świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
g) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, zwyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

Czytelnik w pytaniu wskazał, że świadczył usługi serwisowe urządzeń wentylacyjnych (PKWiU 33.12.18). Ten rodzaj działalności nie został wymieniony w załączniku nr 2 - „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”.  
Tak więc, należy uznać, że usługi wskazana przez Czytelnika, będą mogły korzystać ze zryczałtowanej formy działalności. Stawka ryczałtu ewidencjonowanego dla działalności usługowej wynosi 8,5 %. 
Odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, Czytelnik rozpoczynając działalność w zakresie usług serwisowych urządzeń wentylacyjnych PKWiU 33.12.18 może wybrać zwolnienie od podatku.
Generalną zasadą jest, że zwolnieni z podatku VAT są podatnicy, których przychody ze sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200.000 złotych netto. Zwolnienie przysługuje również podatni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź