Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

1 stycznia 1970

NR 86 (Luty 2019)

Opodatkowanie usługi demontażu instalacji elektrycznej świadczonej przez podwykonawcę

341

Czynny podatnik VAT rozliczający się w formie podatku zryczałtowanego wykonuje usługę jako podwykonawca - prace pomocnicze przy demontażu instalacji elektrycznej linii pilotażowej w  piecu wypalania, która ma być przeniesiona w inne miejsce. Czy taka usługa prawidłowo została opodatkowana stawką VAT 23% i podatek zryczałtowany 8,5 %? Czy jako podwykonawca tej usługi powinno być odwrotne obciążenie zgodnie z załącznikiem 14 poz. 23 i ryczałt 5,5%.

Odpowiedź

POLECAMY

Usługa ta powinna zost...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź