Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kontrahent wystawił mi przez pomyłkę 2 razy fakturę na ten sam towar. Jedną fakturę skorygował, czy muszę fakturę i jej korektę wykazywać w jpk? To są dwie różne faktury ...

ODPOWIEDŹ  

Nie, w deklaracji i JPK należy wykazać  jedną fakturę dokumentującą rzeczywiste nabycie. Nie należy ujmować drugiej faktury dokumentującej zakup towaru oraz korekty tej faktury. 

UZASADNIENIE

Co do zasady, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.
Prawo do obniżenia podatku należnego o  podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w stosunku do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy. Należy przy tym pamiętać, że  odliczeń nie można dokonać wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. 
Czytelnik otrzymał 2 faktury za ten sam towar. Przy czym drugą wystawca skorygował.
Ewidencja powinna zawierać dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości podatku należnego, korekt podatku należnego, a także kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego.  
Tak prowadzoną ewidencję VAT za okresy miesięczne trzeba wysyłać do Ministerstwa Finansów. Struktura JPK_VAT winna przy tym być zgodna z deklaracją VAT (czyli określone w ewidencji VAT wartości liczbowe powinny odzwierciedlać stan z deklaracji).
Czytelnik ma prawo odliczyć podatek VAT z prawidłowo wystawionej fak...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę