Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy w związku z planowanymi zmianami w ustawie o VAT zmianie ulegnie kwota, od której mechanizm podzielonej płatności staje się obowiązkowy?

Odpowiedź

Nie, kwota pozostanie bez zmian. Projektowane przez Ministerstwo Finansów w tym zakresie zmiany w ustawie o VAT mają charakter jedynie doprecyzowujący - na mocy nowelizacji zostanie tam wprost zapisane, że obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczy  faktur, których wartość brutto przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość, w przypadkach gdy kwoty na fakturze wyrażane są w walucie obcej. 

Uzasadnienie 

Aktualnie obowiązuje zapis określający, że obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczy  faktur, gdzie „kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 p.p.”. Po nowelizacji przepisów, których wejście w życie jest planowane z początkiem 2021 r., art. 108a ust. 1a ustawy o VAT otrzyma brzmienie: „Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Do przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na złote stosuje się zasady wykorzystywane dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.”

Tożsame zmiany przewidziano:

  • w art. 105a ust. 3 pkt 5 ustawy o VAT, który zyska brzmienie: „do nabycia towarów udokumentowanego fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej; do przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na złote stosuje się zasady wykorzystywane dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania;”
  • w art. 106e pkt 18a ustawy o VAT, który zyska brzmienie: „w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę