Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

5 marca 2019

NR 87 (Marzec 2019)

Prawo do odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z wynajmem lawety

231

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie handlu samochodami, często wypożyczamy samochód (laweta), który w dowodzie rejestracyjnym nie ma wbitego VAT-1 ale ma wpisane przeznaczenie: przewóz pojazdów. Czy od wydatków związanych z wynajmem samochodu posiadającego taką adnotację oraz od zakupionego do niego paliwa możemy odliczać 100% podatku VAT? Czy konieczne jest przeprowadzenie badania na stacji diagnostycznej i uzyskanie zaświadczenia VAT-1?

Odpowiedź

Pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdem podlegającym wynajmowi przysługuje, przy spełnieniu pewnych warunków,  bez względu na rodzaj wynajmowanego pojazdu.

 

Uzasadnienie

 Ustawodawca w art. 86a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług przewidział sytuacje, w których kwotę podatku naliczonego stanowi 100% podatku od wydatków na zakup i eksploatację pojazdu samochodowego. Dotyczy to przypadków gdy pojazdy samochodowe są:

  • wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
  • konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
  • oraz dla towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

  1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
  2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne (art. 86a ust. 4 ustawy)...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę