Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu maszyny

Artykuły | 26 czerwca 2020 | NR 103
14

Mam pytanie odnośnie obecnej sytuacji dotyczącej pandemii. Jestem czynnym podatnikiem VAT i na wskutek poniesienia strat za ostatnie miesiące staram się o subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), złożyłem już wniosek i czekam na decyzję. Jeżeli otrzymam subwencję chcę ją przeznaczyć na utrzymanie firmy i dokonać zakupu maszyny, która pomoże mi wznowić produkcję wyrobów z drewna. Zajmuję się stolarką. Czy korzystając z takiej formy pomocy będę mógł odliczyć od tych zakupów podatek naliczony VAT?

ODPOWIEDŹ

Tak, jeżeli  zakup maszyny  ma związek z wykonywaną działalnością opodatkowaną. Nie ma znaczenia źródło pochodzenia sfinansowania zakupu. 

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług podatnik VAT czynny ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupów towarów lub usług, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością opodatkowaną. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim  towary i  usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o  którym mowa w  art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o  kwotę podatku naliczonego. Natomiast kwota podatku naliczonego stanowi sumę kwot podatku, wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabytych towarów lub usług. Warunkiem koniecznym do spełnienia, aby skorzystać z prawa do odliczenia jest status nabywcy – musi być zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a zakupy muszą mieć związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi VAT.
Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego można dokonać w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Prawo to można zrealizować nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub też w kolejny...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę