Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , ROZLICZENIA VAT

1 stycznia 1970

NR 86 (Luty 2019)

Prawo do odliczenia VAT z faktury z której dokonano zapłaty pomniejszonej o karę

342

Gmina otrzymała fakturę VAT za dokumentację projektową na kwotę 62.730 zł (51.000 zł netto oraz 11.730 zł VAT 23%). Gmina zapłaciła za fakturę potrącając sobie karę za nieterminowość w wysokości 4.014,72 zł wysyłając wykonawcy notę obciążeniową. W jaki sposób Gmina ma wprowadzić tę fakturę do rejestru zakupów VAT chcąc dokonać odliczenia podatku VAT. Czy możemy kwotę kary wprowadzić jako zakupy niepodlegające VAT i wyliczyć kwotę netto i VAT potrącając karę z kwoty brutto?

Odpowiedź

POLECAMY

P...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź