Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

2 lipca 2019

NR 91 (Lipiec 2019)

Przekazanie przez producentów towarów żywnościowych na cele działalności charytatywnej na gruncie VAT

423

Spółka posiada zapasy towarów żywnościowych, których nie udało się jej sprzedać. Przydatność do spożycia wynosi jeszcze 4 miesiące. Od zakupionych towarów spółka odliczyła w całości podatek naliczony. Spółka chce przekazać swoje zapasy na rzecz różnych organizacji, które zajmują się żywieniem lub wydawaniem jedzenia osobom ubogim. Czy wydając żywność nieodpłatnie należy naliczyć należny podatek VAT od przekazania jedzenia?

Odpowiedź
Przekazanie żywności może odbyć się na rzecz różnych...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź