Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza firma produkuje odzież. Współpracujemy z influencerami z różnych krajów. Przesyłamy im paczki z ubraniami, a oni w zamian prezentują nasze produkty w mediach społecznościowych. Wartość takich ubrań jest dosyć duża, często jest to kilka tysięcy złotych. Przesyłamy te paczki do różnych krajów, czasami jest to Unia Europejska, a czasami USA. Jak rozliczyć te kwestie w VAT? Zaznaczam, że influencerzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

Odpowiedź

W naszej ocenie transakcję należy rozliczyć jako barter. 
W zamian za przekazanie produktu określonej wartości otrzymują Państwo usługi marketingowe. Będzie to miało różne konsekwencje podatkowe w wypadku wysyłki na terenie Unii Europejskiej, a inne w wypadku eksportu. W ramach Unii Europejskiej wystąpi wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość, a jej rozliczenie zależy od skali takiej działalności w ciągu roku. 

Uzasadnienie

W orzeczeniach organów podatkowych przekazanie influencerom towarów i produktów w zamian za zamieszczenie przez nich recenzji w mediach społecznościowych uznaje się za odpłatną dostawę towarów. W tym wypadku wynagrodzeniem nie są wartości pieniężne, ale świadczenie wzajemne dostarczane przez influencerów w postaci działań marketingowych (por. interpretacja indywidualna z dnia 26 stycznia 2023 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.528.2022.2.DS). Nie można uznać przekazania produkowanych przez Czytelnika towarów jako darowizny (ponieważ występuje świadczenie ekwiwalentne) ani jako przekazania próbek. Wyraźnie oczekiwane jest określone zachowanie influencera, czyli reklamowanie produktu. 
W konsekwencji przekazanie produktów powinno być uznane za dostawę towarów określoną w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT i opodatkowane na zasadach ogólnych. Podstawą opodatkowania powinna być wartość otrzymanej usługi. W wypadku umów barterowych wartość ta jest równa wartości przekazanego towaru. 

Ważne
Podstawą opodatkowania zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Dostawa dla osób fizycznych z krajów Unii Europejskiej
Dostawa na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z krajów Unii Europejskiej będzie stanowiła wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO). Rozumie się przez to zgodnie z art. 2 pkt 22a ustawy o VAT dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, który jest:

 1. podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
 2. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9, lub
 3. podmiotem niebędącym podatnikiem
  – pod warunkiem że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu.

Zasadniczo dostawy te są opodatkowane na terenie kraju konsumpcji (czyli kraju, do którego są wysyłane) i wymagają rejestracji do VAT w tym kraju (albo skorzystania z procedury OSS, co przy sporadycznych transakcjach jest niezasadne). 

Pamiętaj!
Możliwe jest rozliczenie sprzedaży jako krajowej, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • dostawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby – stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego;
 • towary są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1;
 • suma całkowitej war...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
 • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
 • Nielimitowane konsultacje
 • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.