Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wywóz i montaż kabiny prysznicowej u osoby fizycznej we Francji

Artykuły | 28 listopada 2023 | NR 142
0 709

Polski podatnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT zamierza świadczyć usługę montażu wraz z instalacją wyposażenia łazienki (kabiny prysznicowej). Jestem producentem kabin i innych akcesoriów AGD. Usługa ma być wykonana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej we Francji. Chcę przetransportować taką kabinę do Francji. Czy muszę to wykazać w pliku JPK_VAT? Jaką stawką opodatkować transakcję?

Odpowiedź

Przemieszczenie własnych towarów na terytorium Francji przez Czytelnika wypełnia definicję wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), która może korzystać z obniżonej stawki 0%, jeżeli sprzedaje na rzecz innego podatnika podatku od wartości dodanej. Transakcja powinna zostać udokumentowana fakturą. W tym wypadku kontrahent polski będzie występował w podwójnej roli: jako sprzedawca zidentyfikowany do transakcji unijnej z NIP z prefiksem PL i jako nabywca zidentyfikowany do transakcji unijnej z NIP z prefiksem FR. W przeciwnym razie musi takie przemieszczenie opodatkować z właściwą stawką dla wywożonego towaru. Świadczona usługa montażu kabiny na terytorium Francji na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu w miejscu, gdzie znajduje się nieruchomość, tj. na terytorium Francji. Usługa nie jest opodatkowana w Polsce.

Uzasadnienie

Ustalenie miejsca opodatkowania danej usługi

W pierwszej kolejności odpowiedź na pytanie, gdzie dana usługa podlega opodatkowaniu oraz w jaki sposób należy ją udokumentować, zależy od ustalenia jej miejsca opodatkowania  na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Zasada ogólna dotycząca miejsca opodatkowania danej usługi stanowi, że usługa podlega opodatkowaniu w miejscu, gdzie usługobiorca posiada swoją siedzibę działalności gospodarczej. Jeżeli usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Usługa związana nieruchomością

Ustawodawca określił również szczególne miejsca opodatkowania usługi, m.in. do usług związanych z nieruchomościami. W tym wypadku nie decyduje miejsce siedziby podatnika działalności gospodarczej, ale miejsce położenia danej nieruchomości. 

Ważne!
Zgodnie z przepisem dotyczącym ustalenia miejsca opodatkowania usług, które mają związek z położoną nieruchomością, do usług takich należą m.in.: usługi świadczone przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usługi zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usługi przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego. 

Oznacza to, że usługa związana z nieruchomościami i świadczona poza terytorium kraju nie podlega opodatkowaniu w Polsce, tylko w miejscu, w którym jest położona dana nieruchomość i na niej są wykonywane czynności.

Przemieszczenie towarów własnych należących do przedsiębiorstwa

Z przepisu ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że przemieszczenie do innego kraju własnego towaru w celu wykonania na nim usługi, np. wywóz własnego materiału  i montaż u nabywcy zagranicznego, będzie spełniać warunki dla definicji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów własnych. 

Pamiętaj!
W myśl przepisu za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa, z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towaró...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.