Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wysyłka (transport) towarów z kraju do Wielkiej Brytanii, gdzie mają być one poddane zmontowaniu winno być rozpoznane jako nietransakcyjna wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na podstawie art.13 ust. 3 ustawy o VAT. Natomiast bezpośrednia dostawa towarów do nabywcy po dokonaniu zmontowania poszczególnych elementów nastąpi w Wielkiej Brytanii, a w konsekwencji będzie podlegała rozliczeniu w kraju dokonania zmontowania poszczególnych elementów, tj. w Wielkiej Brytanii.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 14 stycznia 2020 roku 0112-KDIL3.4012.18.2019.1.LS.

Sytuacja Podatnika

Przedsiębiorca z siedzibą w Polsce (Sprzedawca), zajmujący się produkcją i sprzedażą towarów – foteli do pojazdów komunikacji publicznej, posiada kontrahenta z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Kontrahent jest producentem autobusów, tj. zajmuje się ich wytwarzaniem przy użyciu części pochodzących od dostawców z wielu branż, w tym od wskazanego powyżej polskiego przedsiębiorcy i w tym celu dokonuje ich zakupu (Kupującym). Kupujący składa zamówienia na dostawę określonych towarów. Sam proces wykonania umowy przez Sprzedawcę, składa się z dwóch elementów. W pierwszym, Sprzedawca wytwarza określone elementy zamówionych foteli i w częściach wysyła je do zaprzyjaźnionego i zaufanego kontrahenta (Kontrahentem), który także posiada siedzibę w Wielkiej Brytanii. Kontrahent zajmuje się zmontowaniem foteli z części otrzymywanych od Sprzedawcy oraz fizycznie dostarcza (już po ostatecznym zmontowaniu) te fotele do Kupującego i uznać to należy za drugi etap realizacji umowy sprzedaży. Dopiero dostarczenie kompletnie zmontowanych foteli do Kupującego (czynności wykonywane przez Kontrahenta) uznawane jest za wykonanie umowy w pełni, tj. wykonanie wszystkich obowiązków Sprzedawcy w ramach dostawy zamówionych towarów. 
Sprzedawca wystawia faktury dokumentujące sprzedaż z chwilą wysłania towarów do swojego zaprzyjaźnionego Kontrahenta, wyznaczając długi, np. dziewięćdziesięciu lub studniowy termin płatności. 

Stanowisko Dyrektora

W myśl art.13 ust. 3 ustawy o VAT za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

  • podatnik dokonał dostawy 1. na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę