Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rezygnacja ze statusu podatnika VAT czynnego i ponowna rejestracja do VAT a rozliczenie kwartalne

Artykuły | 28 września 2020 | NR 106
42

Czynnym podatnikiem VAT byłem przez ostatnie 10 lat, prowadziłem działalność gospodarczą, był to hotel dla zwierząt. W roku 2017 zrezygnowałem z bycia czynnym podatnikiem VAT, ponieważ moje obroty spadły i nie przekraczałem limitu do zwolnienia. Podatnikiem zwolnionym byłem do 2020 roku. Obecnie od 1 października 2020 roku stwierdziłem, że chciałbym być czynnym podatnikiem VAT. Czy muszę od momentu zarejestrowania posiadać status czynnego podatnika VAT przez 12 miesięcy, żeby móc rozliczać się kwartalnie?
 

ODPOWIEDŹ

Tak, Czytelnik rejestrując się ponownie jako podatnik VAT czynny będzie obowiązany do składania deklaracji podatkowych VAT-7 przez kolejnych 12 miesięcy od momentu rejestracji do VAT. Dopiero po tym okresie będzie możliwa zmiana sposobu rozliczania z miesięcznego na kwartalne.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy VAT czynni obowiązani są składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe VAT-7 za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Z kolei mali podatnicy, którzy rozliczają się metodą kasową mają obowiązek składania deklaracji podatkowych za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej również mogą wybrać rozliczenie kwartalne, ale po uprzednim, pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do  25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz  pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. 

Powyższe przepisy nie mają jednak zastosowania do podatników, którzy zostali zarejestrowani, jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca w którym została d...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę