Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY / ZAKUPY , NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

26 lipca 2019

NR 92 (Sierpień 2019)

Rezygnacja ze zwolnienia VAT a odliczenie podatku od zakupu nieruchomości

398

Podatnik wybrał zwolnienie z VAT od marca 2019, następnie 30 maja 2019 złożył rezygnację ze zwolnienia z VAT. Urząd Skarbowy przyjął rezygnację ze zwolnienia VAT od 1 czerwca 2019. Podatnik otrzymał fakturę za nieruchomość z datą 31 maja 2019, z wykazanym VAT 23%. Nieruchomość ma służyć tylko i wyłącznie działalności opodatkowanej. Kiedy i w jakiej wysokości można odliczyć VAT wykazany na tej fakturze?

Odpowiedź
Mając na uwadze fakt, że nieruchomość została zakupiona z myślą o wykorzystaniu jej do czynności opodatkowanych vat i zakupiona nieruchomość nie była wykorzystana przez Czytelnika do czynności zwolnionych, to Czytelnik może odliczyć VAT zgodnie z zasadą ogólną tj. w miesiącu otrzymania faktury. Jeżeli jednak Czytelnik nie odliczy vat w miesiącu otrzymania faktury, to odliczenia może dokonać w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, czyli w deklaracji za czerwiec lub lipiec.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania d...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę