Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA VAT

18 lutego 2020

Rozszerzenie działalności gospodarczej o działalność taksówkową.

56

Prowadzę działalność gospodarczą w postaci hotelu w górach. Jestem czynnym podatnikiem VAT z tytułu świadczonych usług hotelowych. Od grudnia 2018 roku mam status czynnego podatnika VAT. Planuję rozszerzyć swoją działalność jeszcze o dodatkowe usługi taksówkowe rozliczane na ryczałcie w wysokości 4%. Czy mogę powrócić do zwolnienia z VAT w dowolnym terminie np. od 1 marca 2020 roku. W roku 2019 nie przekroczyłem limitu 200.000 zł.

ODPOWIEDŹ

Jeżeli Czytelnik chce świadczyć usługi taksówek osobowych to może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 4%, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt. Czytelnik może także powrócić do zwolnienia podmiotowego, w dowolnym terminie, na przykład z dniem 01.03.2020 roku, po spełnieniu określonych warunków ustawy o VAT.

UZASADNIENIE

Ze zwolnienia podmiotowego może korzystać sprzedaż dokonywana przez podatnika, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł netto. Natomiast podatnik, który utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z niego, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował ponownie skorzystać z tego zwolnienia.

Oznacza to, że jeżeli Czytelnik został zarejestrowany w 2018 roku, a wartość sprzedaży nie przekroczyła wskazanego limitu w 2019 roku oraz w 2020 roku oraz nie będzie dokonywał sprzedaży lub świadczył usług wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, to może ponownie skorzystać ze zwolnienia. Jeżeli powyższe warunki są spełnione, to Czytelnik może powrócić do zwolnienia od początku dowolnego miesiąca. Należy pamiętać, że na wszelkie aktualizacje podatnik ma 7 dni od daty tej zmiany. Zmianę należy zgłosić na formularzu VAT-R do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Od...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę