Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Sprzedaż udziałów w nieruchomości będącej we współwłasności małżeńskiej

Artykuły | 27 stycznia 2021 | DODATEK NR 11
122

Sprzedaż udziałów we współwłasności działki będzie stanowiła czynność podlegającą VAT, ponieważ Podatnik podjął działania podobne do tych, które wykonują podmioty zajmujące się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Podatnik udzielił Kupującemu pełnomonictwa m.in. do uzyskania przez Spółkę prawomocnej, ostatecznej i wykonalnej decyzji o warunkach zabudowy, uzyskania przez Spółkę prawomocnej, ostatecznej i wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę, potwierdzenia badaniami geotechnicznymi możliwości posadowienia na nieruchomości budynków przy zastosowaniu tradycyjnych technologii budowlanych.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź