Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Sprzedaż usług wstępu do “pokojów zagadek” podlega opodatkowaniu obniżoną stawka VAT, w wysokości 8%.

Stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 21 kwietnia 2020 roku, nr 0111-KDIB3-1.4012.19.2020.2.AB 

Sytuacja Podatnika

Przedsiębiorca prowadzi m.in. sprzedaż usług wstępu do tzw. pokojów zagadek (ang. Escape room). Uczestnik Escape room’u zostaje wpuszczony na określony czas do tematycznie przygotowanego pokoju, wyposażonego w urządzenia, interaktywne instalacje oraz rekwizyty. Zadaniem uczestnika jest rozwiązanie wcześniej przygotowanych zagadek i wydostanie się z pokoju. Uczestnicy Escape room’u nie otrzymują żadnych nagród za wydostanie się z pomieszczenia. Warunkiem wstępu do pokojów zagadek jest wniesienie przez uczestnika opłaty zgodnej z cennikiem Wnioskodawcy, będącej biletem wstępu. Usługi Wnioskodawcy są prowadzone na terenie kilku lokali i pomieszczeń. Działalność Wnioskodawcy została sklasyfikowana jako „pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna” (PKD 93.29.Z). 
Czy sprzedaż usług wstępu do Escape Room’u podlega opodatkowaniu stawką 8% VAT?

Stanowisko Dyrektora

Z przywołanych przepisów art. 41 ust. 2 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT oraz w powiązaniu z poz. 183 załącznika nr 3 do tej ustawy wynika, że obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku VAT stosuje się do usług związanych ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę