Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jesteśmy firmą zajmującą się przewozami przede wszystkim na terenie Unii Europejskiej. Nasz kontrahent mający siedzibę w Polsce zamówił u nas usługę transportu towarów z Austrii do Serbii. Jaką stawkę VAT należy zastosować do tej usługi?

Odpowiedź 

W przypadku transportu, który odbywa się na terenie Unii i poza nią właściwą stawką jest stawka 0%, jednak by móc skorzystać z tej stawki podatku koniecznym jest posiadanie  odpowiednich dokumentów przewozowych.

Uzasadnienie 

W myśl art. 83 ust.1 pkt 23 ustawy o VAT stawkę 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego. Przez usługi transportu międzynarodowego, rozumie się. m.in. przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.
Obniżoną do 0%  stawkę stosuje się również do usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium kraju z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do m...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę