Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Usługi ekspertów ds. programu kształcenia oraz ds. metodologii i świadczenia usług doradczych

Artykuły | 28 stycznia 2020 | DODATEK NR 6
23

Usługi szkoleniowe oraz ściśle związane z nimi usługi ekspertów ds. programu kształcenia oraz usługi ekspertów ds. metodologii i świadczenia usług doradczych nie będą podlegały opodatkowaniu na terytorium kraju lecz na terytorium Ukrainy. W związku z tym usługi te nie będą objęte zwolnieniem od podatku.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 17 stycznia 2020 roku 0111-KDIB3-2.4012.672.2019.2.MGO.

Sytuacja Podatnika

Uniwersytet jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach projektu realizowanego przez jednostkę pozakolegialną Uniwersytetu, świadczone są usługi ekspertów ds. programu kształcenia oraz ds. metodologii i świadczenia usług doradczych. Celem projektu jest wsparcie reformy decentralizacyjnej (wprowadzenie instytucji samorządu terytorialnego) na Ukrainie przez, m.in. wyposażenie uczelni ukraińskich w kompetencje opracowywania i prowadzenia specjalistycznych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego w wybranych regionach Ukrainy. Projekt jest finansowany ze środków rządu amerykańskiego.
Celem działań ekspertów jest opracowanie kompleksowego programu studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zreformowanymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz materiałów szkoleniowych w języku angielskim, a także przeszkolenie niezbędnej kadry w zakresie umożliwiającym jego wdrożenie w szkołach wyższych.

Stanowisko Dyrektora

Ogólna zasada określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników zawarta została w art.28b ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym – miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art.28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n. Stosownie do art.28c ust. 1-3 ustawy miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę