Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

5 marca 2019

NR 87 (Marzec 2019)

Wystawienie duplikatu faktury po zakończeniu działalności gospodarczej

290

Czynny podatnik VAT wystawił fakturę sprzedażową po czym zamknął działalność. Firma się odezwała, że nie ma od niego faktury, czy po zamknięciu działalności można wystawić duplikat faktury? Jaka jest podstawa prawna?

ODPOWIEDŹ

Można domagać się wydania duplikatu faktury od kontrahenta, który zlikwidował działalność gospodarczą.

UZASADNIENIE

Faktura jest dokumentem potwierdzającym zdarzenia gospodarcze (potwierdzeniem nabycia określonych towarów i usług lub też otrzymania zaliczki). Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu potwierdzającego czynność sprzedaży oraz jego przekazanie nabywcy. W przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie:

1) podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie fakturę:

a) na wniosek nabywcy - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika,

b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy;

2) nabywca, o którym mowa w art. 106d ust. 1 lub art. 106k ust. 1, wystawia ponownie fakturę:

a) na wniosek podatnika - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy,

b)            zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika;

Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia.

Jak wynika z przytoczonych przepisów, duplikat jest ponownie wystawioną fakturą. Zawiera bowiem dane zawarte w pierwotnym dokumencie, który uległ zniszczeniu albo zaginął. Duplikat ma moc prawną tożsamą z fakturą pierwotną, gdyż identycznie jak faktura pierwotna odzwierciedla to samo zdarzenie gospodarcze i na równi z nią dokumentuje prawo nabywcy do odliczenia podatku naliczonego. Wprawdzie przepisy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę