Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ze względu na brak wykwalifikowanych pracowników w Polsce firma myśli o ściągnięciu ich z Wietnamu. Jednym z warunków uzyskania wiz pracowniczych jest zapewnienie zakwaterowania. Stąd pomysł nabycia przez spółkę dużego mieszkania i następnie udostępnienie go właśnie tym nowym pracownikom nieodpłatnie. Czy w tej sytuacji spółce będzie przysługiwało odliczenie VAT przy nabyciu tego mieszkania?

Odpowiedź 

Jeśli spółka nabędzie mieszkanie jako środek trwały, a następnie udostępni pokoje w nim znajdujące się do nieodpłatnego używania przez pracowników, wówczas nie będzie miała prawa odliczyć VAT naliczonego przy nabyciu mieszkania. 

Uzasadnienie

Za odpłatne świadczenie usług uznaje się m.in.:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zatem z powołanego przepisu wynika, że nie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę