Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Korekta podatku naliczonego „in plus” odliczonego w części przy nabyciu samochodu osobowego

216

W styczniu 2015 roku nabyłem samochód osobowy, który wykorzystywałem w działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Samochód ten stanowił środek trwały firmy - wartość netto 120.000 zł, VAT 27.600 zł. Od jego zakupu odliczyłem podatek VAT w wysokości 50%. W listopadzie 2018r. nastąpiło nieodpłatne przekazanie samochodu – opodatkowane VAT. Czy mogę w jakiejs części odzyskać zapłacony podatek naliczony? Jeśli tak, to proszę o szczegółowe wyliczenie.

ODPOWIEDŹ

Tak, Czytelnik może skorygować podatek o kwotę 3.220 zł. Opodatkowane VAT nieodpłatne przekazanie samochodu, w stosunku do którego przysługiwało częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego, daje bowiem prawo do korekty „in plus” podatku VAT odliczonego przy jego zakupie.

UZASADNIENIE

W omawianym przypadku zastosowanie znajdzie art. 90b ust. 1 pkt 2, ust.2 i ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy w odniesieniu do którego kwotę podatku naliczonego stanowiła kwota, o której mowa w art. 86a ust. 1 (50%), nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu. W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 1, nastąpi sprzedaż pojazdu samochodowego, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty. Na potrzeby korekty, o której mowa w ust. 1, uznaje się, że pojazd samochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę